Privacy Policy

Door gebruik te maken van onze website, ontvangen wij bepaalde gegevens van de gebruikers. Het is belangrijk voor ons dat we met uw persoonsgegevens zorgvuldig omgaan. Door middel van deze privacy statement willen wij u zo goed mogelijk inlichten over de data die wij van u verzamelen, de manier waarop uw gegevens worden verzameld en het doel van de verwerking van deze gegevens.

Definities
Privacy statement: deze privacy statement;
Gebruiker: iedere gebruiker van de Website;
Verantwoordelijke: SircleCreative, Maaswijkstraat 118, Den Haag, hello@sirclecreative.com. Website: de website onder https://sirclecreative.com

Persoonlijke gegevens
Gegevens zoals uw naam/namen, e-mailadres, telefoonnummer en andere overige informatie die aan ons verstrekt wordt, worden door ons verzameld wanneer u gebruikt maakt van onze diensten of contact met ons opneemt. Ook uit andere bronnen verkrijgen we informatie die vervolgens gecombineerd kunnen worden met de gegevens die we al reeds van u hebben. Wat dit mogelijk maakt is dat we de nauwkeurigheid en volledigheid van de gegevens kunnen verbeteren. Hierbij komt ook dat de informatie die verzameld wordt met betrekking tot uw gebruik van onze website(s). Een van de technieken die hiervoor worden gebruikt zijn cookies. Er zijn verschillende doeleinden waarom deze gegevens worden verzameld. Deze doeleinden zijn als volgt.

we kunnen u om de juiste manier identificeren als persoon en u op de juiste manier aan te spreken met uw naam;
we kunnen uw vragen verwerken en beantwoorden;
we kunnen de overeenkomst die we met u hebben uitvoeren;
als er vragen of klachten zijn kunnen we dit met u communiceren;
we kunnen de statistieken analyseren met betrekking tot het gebruik maken van onze website;
de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren;
we kunnen een eventuele sollicitatie verwerken en afhandelen.

1 Algemeen
1.1 In dit Privacy statement wordt beschreven hoe SircleCreative de persoonsgegevens van haar Gebruikers verwerkt.

1.2 De persoonsgegevens die door SircleCreative worden verwerkt zijn naam, (e-mail)adres, telefoonnummer en eventueel andere gegevens die Gebruiker aan SircleCreative doorstuurt (bijvoorbeeld in het tekstuele gedeelte van ons contactformulier).

2 Verzameling en gebruik van persoonsgegevens
2.1 SircleCreative verzamelt persoonsgegevens van een Gebruiker wanneer de Gebruiker deze persoonsgegevens via de Website aan de Verantwoordelijke heeft doorgegeven .

2.2 SircleCreative gebruikt deze persoonsgegevens voor het doeleinde waarvoor de Gebruiker de persoonsgegevens aan Verantwoordelijke heeft verstrekt:

2.2.1 Als de Gebruiker Verantwoordelijke om informatie over diensten en producten verzoekt, verwerkt SircleCreative de persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen. We gebruiken uw gegevens in een dergelijk geval om u bijvoorbeeld terug te kunnen mailen en/of bellen.

2.2 Daarnaast kan Verantwoordelijke de persoonsgegevens gebruiken om haar Gebruikers op de hoogte te stellen van producten of diensten van Verantwoordelijke die interessant voor de desbetreffende Gebruiker zouden kunnen zijn. Indien de Gebruiker hiertegen bezwaar heeft, kan hij of zij contact opnemen door te mailen naar hello@sirclecreative.com.

2.3 We maken gebruik van de leadgeneratieservice van Leadinfo B.V., Rotterdam, Nederland. De tool herkent bedrijfsbezoeken op onze website op basis van IP-adressen en toont ons openbaar beschikbare informatie, zoals bedrijfsnamen of adressen. Bovendien plaatst Leadinfo twee first-party cookies, om het gebruikersgedrag op onze website te evalueren en verwerkt de tool domeinen uit formulierinvoeringen (bijv. “Leadinfo.com”) om IP-adressen met bedrijven te correleren en diensten te verbeteren. Meer informatie is beschikbaar op www.leadinfo.com. Op deze pagina: https://www.leadinfo.com/en/opt-out heb je een opt- out-optie. Bij een opt-out worden uw gegevens niet langer door Leadinfo geregistreerd.

3 Doorgifte aan derden
3.1 SircleCreative zal de persoonsgegevens van haar Gebruikers niet aan derden doorgeven, tenzij:

3.1.1 de doorgifte gebeurt aan een partner voor een of enkele diensten of producten die in dit privacy statement zijn opgenomen door SircleCreative. SircleCreative heeft met deze partners een overeenkomst gesloten die erop toeziet dat de bewerker (onze partners(s)) voldoende waarborgen dat ze op technisch en organisatorisch vlak voldoende beveiligingsmaatregelen hebben genomen; of

3.1.2 SircleCreative op grond van wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

4 Cookies
4.1 SircleCreative maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen, bijvoorbeeld uw voorkeuren als bezoeker. Hierdoor kunnen wij u bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.

4.2 De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Het wordt daarmee verboden voor alle overige websites. De meeste moderne browsers maken gebruik van deze mogelijkheid.

4.3 Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

5 Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens
5.1 De Gebruiker heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van zijn of haar persoonsgegevens. Dit komt overeen met het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens.

5.2 Indien de Gebruiker van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de Gebruiker vragen heeft over dit Privacy statement kan de Gebruiker SircleCreative bereiken op hello@sirclecreative.com of postadres Lange Voorhout 43
2514 EC Den Haagg.

6 Bewaartermijn
6.1 SircleCreative bewaart persoonsgegevens gedurende de termijn waarin zij dit relevant acht in het kader van haar dienstverlening, tenzij ons op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

7 Beveiliging
7.1 SircleCreative heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Een van deze maatregelen is SSL beveiliging op haar website.

8 Wijzigingen in het Privacy statement
8.1 SircleCreative behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen indien nodig. Alle aanpassingen worden op deze pagina, onderaan, bekend gemaakt. Wij adviseren u als gebruiker dan ook om deze pagina in de gaten te houden voor eventuele aanpassingen. Deze versie is van 21 november 2021.

About SircleCreative

Empathie

Wij voelen met je mee en streven daarom naar een persoonlijke benadering.
SircleCreative

Creativiteit

Innovatieve oplossingen die inspelen op de trends van het digitale tijdperk.
SircleCreative

Begeleiding

Stap voor stap, jouw succes is onze missie.
Klaar voor de volgende stap

Plan vandaag een afspraak